Zbojská – Sedlo Chlipavice (štrk)

Náročnosť: Nenáročná trať

Vzdialenosť: 6,8 km (0,31 hod) tam

Trať: Cesta nádherným bukovým hájom, štrkovatá upravená cesta s miernym stúpaním.

Cieľ: Chata Chlipavica

Zbojská – Sedlo Chlipavice (asfalt)

Náročnosť: Nenáročná trať

Vzdialenosť: 10,7 km (0:42 hod) tam

Trať: Cesta nádherným bukovým hájom, asfaltová lesná cesta s miernym stúpaním s chvíľkovým prejazdom po štrkovatej upravenej ceste.

Cieľ: Chata Chlipavica

Zbojská – Sedlo Burda

Náročnosť: Mierne náročná trať

Vzdialenosť: 9,6 km (0:42 hod) tam

Trať: Cesta nádherným zmiešaným lesom, upravená štrkovatá lesná cesta.

Cieľ: Chata Burda

Zbojská – Chlipavice – Čierny Balog

Náročnosť: Mierne náročná trať

Vzdialenosť: 17,9 km (0:55 hod) tam

Trať: Cesta nádherným bukovým hájom s miernym stúpaním, s medzizastávkou na Chate Chlipavica a spustenie sa po asfaltovej lesnej ceste dlhou dolinou do Čierneho Balogu.

Cieľ: Chata Chlipavica a Čierny Balog

Zbojská – Sedlo Burda – Tisovec

Náročnosť: Stredne náročná trať

Vzdialenosť: 23,1 km (1:18 hod) tam

Trať: Výjazd upravenou lesnou cestou vedúcou zmiešaným lesom na Sedlo Burda a spustenie sa po štrkovatej ceste nádhernou dlhou Tisovskou dolinou.

Cieľ: Chata Burda a Tisovec

Zbojská- Chlipavica- pohoria ponad Michalová- Zbojská

Náročnosť: Stredne náročná trať

Vzdialenosť: 24,6 km (1:31 hod) celý okruh

Trať: Upravená cesta nádherným bukovým hájom s miernym stúpaním na Chlipavicu s následným strmším stúpaním až na Predné Krátke. Prejazd lúkami a horskou hrebeňovou cestou na Priehybinu a spustenie sa na Michalovú. Návrat možný stredom obcí Michalová + Pohronská Polhora do Zbojskej.

Cieľ: Chata Chlipavica a hrebene ponad dediny Michalová a Pohronská Polhora

Zbojská – Burda – Závadka nad Hronom

Náročnosť: Náročná trať

Vzdialenosť: 22,3 km (1:14 hod) tam

Trať: Výjazd upravenou lesnou cestou vedúcou zmiešaným lesom na Sedlo Burda a následný prejazd asfaltovou cestou do Závadky nad Hronom.

Cieľ: Horehronský vidiek

Zbojská – Chlipavica – Čierny Balog – Sihla

Náročnosť: Veľmi náročná trať

Vzdialenosť: 31,5 km (1:48 hod) tam

Trať: Cesta nádherným bukovým hájom s miernym stúpaním, s medzizastávkou na Chate Chlipavica a spustenie sa po asfaltovej lesnej ceste dlhou dolinou do Čierneho Balogu. Odtiaľ náročnejšia cesta na Sihlu.

Cieľ: Chata Chlipavica, Čierny Balog, Sihla

Zbojská – Burda – Tisovec – Muráň

Náročnosť: Veľmi náročná trať

Vzdialenosť: 39,9 km (2:31 hod) tam

Trať: Výjazd upravenou lesnou cestou vedúcou zmiešaným lesom na Sedlo Burda a spustenie sa po štrkovatej ceste nádhernou dlhou Tisovskou dolinou. Následne z Tisovca po kľukatej a značne stúpajúcej asfaltovej ceste až na Muráň k  syslovisku a ešte kúsok do kopca k zrúcanine Muránskeho Hradu.

Cieľ: Syslovisko a Hrad v Muráni